GDPR

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1.1 Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě naší webové stránky?

Pro přístup nepožadujeme registraci – slouží pouze pro rychlejší nákup příště. Pro zajištění doručení objednaného zboží shromažďujeme pouze osobní údaje, které k poskytování této služby potřebujeme. Jedná se o: jméno, příjmení, emailovou adresu, poštovní adresu a číslo mobilního telefonu. Tyto údaje předáme Vámi zvolenému dopravci.

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím webové stránky.

1.3 Technické informace

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy se serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek. Shromažďujeme také další informace známé jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

1.4 Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru nebo jiných obchodních sdělení.

Chceme Vás ubezpečit, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat prodejem produktů, které Vám prostřednictvím webových stránek nabízíme.

2 Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě jakýchkoli webových stránek nebo aplikací. Soubory cookie nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

2.1 Jak ovládat soubory cookie

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookie. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, neovlivní pouze soubory cookie na naší webové stránce. Tyto změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookie pouze z konkrétních webových stránek).

2.2 Správa souborů cookie v prohlížeči

Většina moderních prohlížečů Vám umožní:

 • Zjistit, jaké cookies máte a individuálně je odstranit
 • Blokovat cookies třetích stran
 • Blokovat cookies konkrétních webových stránek
 • Blokovat odesílání všech souborů cookie
 • Odstranit všechny soubory cookie po uzavření prohlížeče

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookie, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookie odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookie zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte stránku aboutcookies.org (Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za obsah externích webových stránek).

3 Zasílání obchodních sdělení

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (emailová adresa) za účelem zasílání newsletteru. Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem (přihlášení skrze formulář na webu, souhlas přes telefon). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlášení ze zasílání obchodních sdělení můžete učinit taktéž v každém emailu.

4 Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální
 • Zajistili ochranu majetku naší společnosti
 • Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme.

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

5 Práva související se zpracováním osobních údajů

5.1 Vaše práva

Máte právo požadovat:

 • Aktualizovat nebo opravovat své údaje
 • Odhlásit odběr dalších informací od společnosti
 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny
 • Případně vznést námitku vůči zpracování a to zasláním e-mailu na info@mizon.cz.

Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na info@mizon.cz s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

5.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

6 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

 7 Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

 8 Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).